Home » Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

by TatThang

Hoạt động của Blog này được xây dựng trên nền tảng sự tin tưởng giữa bạn đọc với blog của mình. Nhằm bảo mật thông tin cá nhân của bạn đọc cung cấp cho blog, Blog của mình luôn tuân thủ những nguyên tắc bảo mật sau:

1. Blog chỉ yêu cầu những thông tin cá nhân mà mình tin là có liên quan và cần thiết để mình hiểu rõ các nhu cầu của bạn đọc.

2. Blog sử dụng thông tin cá nhân của bạn đọc để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm tốt hơn.

3. Blog sẽ không tiết lộ các thông tin cá nhân của bạn đọc cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào trừ khi bạn đọc đồng ý hoặc do pháp luật yêu cầu hoặc mình đã thông báo trước cho các bạn.

4. Tùy từng thời điểm, Blog có thể phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn đọc cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng mình chỉ thực hiện việc cung cấp này đúng thẩm quyền.

5. Blog đặt mục tiêu lưu trữ thông tin cá nhân của bạn đọc một cách chính xác và cập nhật.

6. Blog duy trì những hệ thống bảo mật nghiêm ngặt được thiết kế để ngăn chặn bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả nhân viên của mình truy cập bất hợp lệ vào các thông tin cá nhân của bạn đọc.

7. Blog cá nhân và các Blogger khác, các nhân viên cộng sự của mình và tất cả các bên thứ ba được phép truy cập thông tin của bạn đọc được yêu cầu phải tuân thủ các nghĩa vụ bảo mật của blog.

Bằng cách duy trì cam kết của Blog đối với những nguyên tắc trên, Thắng muốn khẳng định rằng Blog luôn trân trọng sự tin tưởng mà bạn đọc dành cho Blog này.

SỬ DỤNG THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU

1. Các sản phẩm và dịch vụ được dẫn chiếu trong trang web này chỉ được cung cấp tại các quốc gia và vào thời điểm các sản phẩm và dịch vụ này có thể được bất kỳ thành viên nào của Team cung cấp một cách hợp pháp. Các cá nhân truy cập vào các trang web này phải khai báo thông tin về bản thân và phải tuân thủ các hạn chế có liên quan.

2. Thông tin nêu tại các trang này không nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn và bạn đọc không nên dựa trên các thông tin đăng tải trên những trang đó vì mục đích này. Các cá nhân truy cập vào những trang này nên tham khảo tư vấn của những chuyên gia phù hợp.

KHÔNG ĐẢM BẢO

Mặc dù việc xây dựng các thông tin và các tài liệu trên trang này đã được thực hiện với sự thận trọng tối đa, những thông tin và tài liệu này được cung cấp cho bạn đọc dưới dạng “như hiện thời”, mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dù được diễn đạt rõ ràng hay ngụ ý. Cụ thể, không có bảo đảm về việc không vi phạm, tính bảo mật, chính xác, phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó hoặc không có vi rút máy tính liên quan đến các thông tin và tài liệu này.

CÁC TRANG WEB LIÊN KẾT

Blog không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thiết kế của bất kỳ trang web nào khác liên kết đến trang này. Khi bạn đọc truy cập và sử dụng những trang web khác liên kết đến trang này, bạn đọc sẽ phải tự chịu các rủi ro và tuân theo những điều khoản và điều kiện sử dụng áp dụng cho sự truy cập/sử dụng đó.

THƯ ĐIỆN TỬ

Blog của mình không đảm bảo rằng các thư điện tử gửi đến công ty qua Internet sẽ được bảo đảm một cách hoàn toàn. Thắng sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà người sử dụng phải chịu nếu người sử dụng gửi thư điện tử cho mình, hoặc nếu mình gửi thư điện tử qua Internet cho người sử dụng theo yêu cầu của họ. Mình cũng không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc hậu quả phát sinh từ việc sử dụng trang web này.

TRUYỀN TẢI QUA INTERNET

Do tính chất của Internet, các giao dịch có thể bị gián đoạn, mất tín hiệu đường truyền, truyền dữ liệu chậm và truyền số liệu không đúng. Thắng không chịu trách nhiệm đối với các lỗi chức năng của thiết bị liên lạc không theo sự kiểm soát của Blog gây ảnh hưởng đến tính chính xác hoặc thời gian nhận và gửi các thư mà bạn đọc gửi.

BẢO MẬT DỮ LIỆU
1. Bảo mật là ưu tiên hàng đầu của Blog này. DamTatThang.com luôn cố gắng đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn đọc được bảo vệ để không bị truy cập trái phép hoặc tình cờ, bị xử lý hoặc xóa bỏ. Chúng tôi duy trì cam kết bảo mật dữ liệu này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn đọc.

2. Blog sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn đọc không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng DamTatThang sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của luật pháp và quy định quản lý tại Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân.